Dekmelding

04-03-20 

Shizen no Tamashii Egao no Mahou
'Egao'

&

Kukaai Go Etchuu Akanesou
'Kai'
- International Champion
- Danish Champion
- Hungarian Champion
Top winning shiba #1 2017 + 2019
Top winning shiba #2 2018